På Aalborg Universitetsforlag har jeg den 1. oktober 2014 fået udgivet bogen

KAJ MUNK: Jeg beder virkelig meget undskylde.

Bogens motto er det aktuelle i dagens debat:

Biskop Beugels replik i Han sidder ved Smeltediglen:

“Men at tage menneskerettighederne fra mennesker, er at gøre sig selv til forbryder.”

Den belyser Kaj Munks barndom, ungdom og manddom ud fra hidtil ukendte og kendte kilder. Den sætter fokus på jødehadet, som han både gør op med og giver mund og mæle i dramaer som Pilatus og De Herrer Dommere.

Den påviser, at der er overensstemmelse mellem præsident Wilsons 14 principper for international politik og den kristne etik i en sådan grad, at disse ideer bør efterleves i den aktuelle udenrigspolitik. Det sker ved en belysning af dramaet Fugl Fønix.

Kaj Munk og kærligheden gives en omfattende belysning. Ligeså: Kaj Munk og Norden, herunder om hans forhold til den finske vinterkrig.

Den giver både medspil og modspil til Kaj Munks dramatik og indlæg i den offentlige debat – tillige til hans med- og modspillere i samtiden og frem til i dag.

Mere kan nævnes og ses på hjemmesiden for Aalborg Universitetsforlag:

www.aauforlag.dk

Her kan den også købes over nettet for 299 kr. Den er på 376 sider.