Herunder lægger jeg flere indlæg ind om det forkerte i, at kalde den udvidede

nikænske trosbekendelse for: Den nikænske Trosbekendelse. Øverst er det

et uddrag fra dronningens nytårstale den 31. december 2018:

Jeg håber, at man vil se grundligt på, at der skal standses en omfattende

svindel med sproget, sandheden og lov og ret i både den romersk-katolske

kirke og i Folkekirken.