Denne hjemmeside består af 5 sider. I randen kan du scrolle ned og kommer så til

bunden af siden. Der står der “Næste,” som der skal trykkes på og fra 2. side står der “Forrige,” i bunden, så der kan der søges tilbage til forrige side. Pilen oppe i hjørnet til venstre på skærmen kan bruges til hurtigere sideskift.

Bemærk, at ovenstående “hovede” følger med hver side, så scroll ned under “hovedet”

og se, hvad der er på siden, som er værd at se nærmere på.

På side 4 kommer du nederst til “Artikler, prædikener og taler.” Hvis du går ind på den overskrift, skal du trykke på øverste linje under overskriften. Så går alle filer derunder i blåt. Derefter er det muligt at åbne den enkelte fil ved at trykke på den.

Hvis der også kan sendes mail af hver enkelt fil, må man gerne fortælle mig det.

God læselyst og i et enkelt tilfælde: God oplevelse af en video på et minut fra Speakers Corner i London, hvor min: Appel til våbenhvile… kan høres. Den er optaget en ekstra gang, fordi jeg ikke måtte have tilhørerne med på fotoet – uden deres tilladelse.

I øvrigt kan man på “Google” søge på mit navn og så søge under “Videoer,” så kan man høre fem interviews med mig, men kun et ad gangen, og i vor You Tube-tid er de lang

Giv gerne tilbagemeldinger på min: saan@svendaagenielsen.dk

mail, hvis noget glæder dig, og hvis noget driller eller indbyder til modspil!smiley