Melodi, som til “Den blå anemone”

Hvor bøgen strækker grene

mod Østersøens bølger små,

der søgte vi så ene

en anemone blå.

“Vil du med os til klit i vest

ved havet barsk og striden blæst?

Kan du – trods fjendtlig tone –

os Øst og Vest forsone?”

Det er til dig vort ord.

Mod havet ud du kigger

og viser os, hvor sol står op,

du siger nu så sikker

med blik mod træets top:

“Jeg ved, at livet dér bag hav

er del af det, som Gud os gav.

Derfor skal alle sige:

Lad retten være lige,

hvorend på Jord vi bor!”

Du mildt og venligt siger:

“Forening gør os ene glad;

alene her jeg viger,

men lad os hjælpes ad;

en følfod står i sandet dér,

en liljelil er også her;

tre enigt vi forkynde:

Lad alle folk sig skynde

at blive ét på Jord.”

I klit i tre i vesten

nu til os retter denne bøn:

“Kom, forbered nu festen

for ret og fred så skøn.

Vi hver har samme Fader vor,

som vil forlade ondskab stor.

Stands derfor det at true

og livets leg at kue.

Vær dog vor Skaber tro!”

Svend Aage Nielsen den 13. august 1986.