I sin tale til FN’s generalforsamling den 25. september 1961

udtalte præsident John F. Kennedy sætningen:

“Let us call a truce to terror.”

I sætningen betyder ordet “truce” “våbenstilstand.”

Det gør sætningen aktuel for alle i hele verden.

Derfor appellerer jeg til alle om at bringe den i forslag

til beslutningstagere overalt, hvor det er muligt.

Se herom vedhæftede indlæg: