Der er ikke overensstemmelse mellem ordene herunder,

så der kan sættes lighedstegn mellem sætningerne:

udgår fra Faderen og udgår fra Faderen og fra Sønnen.

Alligevel angiver Vestkirker deres udvidede tekst, som om den ikke er udvidet. Bagerst i Den danske Salmebog kaldes den udvidede tekst for: “Den nikænske Trosbekendelse.”

Det sker også på www.folkekirken.dk , og de biskopper, som har ansvaret for fortielsen og fortsættelsen af udvidelsen er pinlige, ligesom biskoppen i Rom er pinlig.

De samme biskopper vil ikke fortælle, hvor lovgrundlaget er for udvidelsen.

Spørg dem, om det er fordi udvidelsen er uden lov = ulovlig.

Dette har jeg skrevet en kronik i Katolsk Orientering om, som man kan læse ved at klikke

Den 18. maj 2011 skrev jeg en kronik herom i Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Den 1. juli 2011 skrev jeg på filen foroven i denne rubrik. smiley