Digtet NØGLEN? – som min bror Johannes har skrevet –

har inspireret mig til nedenstående nøgletale:

Digtet: NØGLEN?

NØGLETALE til nytåret 2011