Udsyn til Toreby kirke –

træk fra dens historie.

I togene på Fugleflugtslinien fra Nykøbing Falster til Rødbyhavn ses på

strækningen i Toreby sogn mellem Øster Toreby og Flintinge t/r: Toreby kirke.

Den er kendt for mindegudstjenesten for John F. Kennedy på dennes 50 års fødselsdag den 29. maj 1967. Den blev fulgt af stiftelsen af Kennedy Selskabet i Toreby gl. Rytterskole. Se om Kennedy Selskabets indsats siden 1967 til i dag på

www.kennedysociety.dk

Det var også i Toreby kirke, at Jesu indstiftelse af KÆRLIGHEDENS REVOLUTION blev forkyndt den 25. februar 1968 i min indsættelsesprædiken som sognepræst, som er med som en af de 12 prædikener i bogen “KÆRLIGHEDENS REVOLUTION”

fra 1969 med mottoet: “Mennesker i alle lande, foren jer.”

Den 11. januar 1998 holdtes i Toreby kirke forsoningsgudstjeneste. Anledningen var Kaj Munks 100 års fødselsdag den 13. januar 1998.

Med Arne Munk som prædikant og udbringer af en forsoningshilsen fra prædikestolen til den tyske ambassades kulturattaché, Boris Ruge, der efter sin personlige henvendelse til sognepræst Svend Aage Nielsen var officielt tilstede ved gudstjenesten.

Familien Mathilde, Hanne og Arne Munk læste fra koret udvalgte Kaj Munk-tekster. Anette Schiøtz, hvis far Aksel Schiøtz sang ved Kaj Munks begravelse, sang Kaj Munk salmer og sange ved gudstjenesten.