Mindegudstjeneste for John F. Kennedy i Toreby kirke den 29. maj 1967.

Se om mindegudstjenesten for John F. Kennedy i Toreby kirke den 29. maj 1967 og den følgende stiftelse af Kennedy Selskabet i min bog “John F. Kennedys Livssyn” og på

www.kennedysociety.dk

Indsættelsesgudstjenesten i Toreby kirke den 25. februar 1968.

Fra prædikenen, hvor jeg blev indsat som sognepræst:

“Vi fejrer i dag indsættelsen af hver eneste af os i barneforholdet til Gud og søskendefællesskabet med mennesker…

Jesus åbenbarede skønheden… Vi ser det her på kirkens altertavle. Skønt Jesus er død og de nærmeste dybt nedbøjet… er det som al den skønhed, disse sørgende ansigter udstråler, henter al sin skønhed fra Jesus. Der er en prædiken i dette billede, der stemmer overens med evangeliets ord: Der hvor døden trods al smerte, angst og ensomhed frit og modigt gås imøde og igennem, må hæsligheden vige for skønheden. Det må vi fortrøste os til. Det må vi bestyrke hinanden i. Tanken om døden gør os så ondt om hjertet, knuger vort sind, forøger vor ensomhed, forstærker vor nød, hvis vi ikke kan dele den med andre og få den belyst af det kristne budskab…

Jesus var revolutionær. Han fremsatte i ord og handling en udfordring til at skabe en ny kærlighedens revolution for at søge en yngre verden…

Den kærlighedens revolution, der begynder indefra og ikke springer over en eneste mulighed for at bevise kærlighed, er den eneste form for revolution, der kan bringe kærligheden til sejr i alle verdens sogne…

Lad det blive historiens efterretning om os, at vi ikke alene døde den vanskelige død, men levede det vanskelige liv – livet.”

Hele prædikenen findes i min bog “KÆRLIGHEDENS REVOLUTION” fra 1969, der blev udgivet med mottoet:

Mennesker i alle lande, foren jer.