Tryk på View video here i sjette linie, hør og læs den tale, jeg holdt på Speakers Corner på engelsk den 25. september 2006. Den er aktuel som aldrig før!

Den hviler på præsident John F. Kennedys opfordring i sin tiltrædelsestale 1961: “Lad os aldrig forhandle af frygt, men lad os aldrig frygte at forhandle.”

Let us work together for a ceasefire and lasting peace as soon as possible in the war against terror. Tryk på: View video here

My dear family, my dear friends, my fellow citizens of the world. From this time and place at Speakers Corner in Hyde Park, London at the 99th birthday of my dear mother, September 25, 2006

I have the request to all of you. I pray all of you: Let us work together for a ceasefire and lasting peace as soon as possible in the war against terror.

When an act of terror is an act of war it also means that an act of war is an act of terror. Terror is war, and war is terror.

Every such act add pain and grief to more and more human beings and only a stop of this evil circle can give all of us a more fruitful life.

Let us together follow the golden rule, pronounced by Jesus: “Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.”

Oversættelse: Tale på Speakers Corner, Hyde Park, London

Lad os samarbejde om en våbenhvile og en varig fred så hurtigt som muligt i krigen mod terror. Se video her

Min kære familie, mine kære venner, mine medborgere i verden. Fra denne tid og dette sted på Speakers Corner i Hyde Park, London – på den 99. fødselsdag for min kære mor – den 25. september 2006 har jeg en anmodning til jer alle. Jeg beder jer alle:

Lad os samarbejde om en våbenhvile og en varig fred så hurtigt som muligt i krigen mod terror.

Når en terrorhandling er en krigshandling, betyder det også, at en krigshandling er en terrorhandling.

Terror er krig, og krig er terror.

Enhver sådan handling tilføjer smerte og sorg til flere og flere mennesker, og kun et stop for denne onde cirkel kan give os alle et mere frugtbart liv.

Lad os sammen følge den gyldne regel, udtalt af Jesus:

“Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.”