Blog Image

Svend Aage Nielsen

Personlig/Personal Blog

"FN MÅ UDVIKLES SOM ALTERNATIV TIL KRIG." JFK. Billedet har jeg taget den 7. 10. 1981 fra Empire State Building i New York af regnbuer over FN.

OM inspiration fra JFK og RFK se kennedysociety.dk Kontakt mig på mail:saan@svendaagenielsen.dk

CV på dansk og engelsk

common sense Posted on %PM, September 20 2019 12:07

Mit CV

på dansk:

På engelsk/ in English:

CV in English updated 160323Om sandhed og ret i Kirken

common sense Posted on %PM, February 10 2019 21:13

Herunder lægger jeg flere indlæg ind om det forkerte i, at kalde den udvidede

nikænske trosbekendelse for: Den nikænske Trosbekendelse. Øverst er det

et uddrag fra dronningens nytårstale den 31. december 2018:

Jeg håber, at man vil se grundligt på, at der skal standses en omfattende

svindel med sproget, sandheden og lov og ret i både den romersk-katolske

kirke og i Folkekirken.Info om hjemmesiden

common sense Posted on %AM, October 02 2018 11:25

Hjemmesiden indeholder så mange indlæg, at man med fordel kan srolle ved at bruge

den lodrette bjælke yderst i højre side til at scrolle ned til der står Næste nederst.

Trykker man på Næste kan man igen scrolle ned til hver næste side.

På side 7 står der:

Artikler, prædikener og taler. Linjen under overskriften skal trykkes ind.

så viser der sig en række filer med blå tekst, som alle kan trykkes frem en efter en.

Der ligger i alt 58 indlæg på hjemmesiden.

God søgning og god læselyst.

Med venlig hilsen

Svend Aage NielsenCV for Svend Aage Nielsen, 2018

common sense Posted on %PM, May 02 2018 20:38

Opdateret CV for Svend Aage Nielsen, 2. maj 2018:Bemærk indledningen til brev til to i Rom.

common sense Posted on %PM, November 27 2017 23:18

Her er mit åbne brev til først pave Johannes Paul II og derefter til pave Frans i 2017 om det uevangeliske i, at have udvidet oldkirkens Den nikænske Trosbekendelse med ordene i 3. trosartikel “… og fra Sønnen”
Jesus siger i Johannes evangeliet 15, 26, at Helligånden udgår fra Faderen fra evighed af. Han siger også, at han vi sende Helligånden i frelseshistorien, som det skete 1. pinsedag. I bebudelsen til Maria hører vi, at Helligånden skal komme over hende. Derfor er det blasfemisk at hævde, at Helligånden udgår fra Sønnen, der derved gøres – af senere teologiske spekulationer hos Augustin og andre til at være – meddelagtig i sin moders undfangelse.

Det særligt grelle er, at Vestkirkerne: Den romersk-katolske kirke, de protestantiske kirker og den anglikanske kirke – alle lyver, når de angiver Den udvidede nikænske Trosbekendelse som: Den nikænske Trosbekendelse.
Det kan man se i katolikkernes salmebog, og på Den danske Salmebogs sidste sider. Den har falske betegnelser under vore trosbekendelses-tekster.
For Den apostolske Trosbekendelse gælder det, at den i usandhed indledes med Forsagelsen uden at nævne, at denne ikke er en del af trosbekendelsen.
Den nikænske Trosbekendelse anføres desværre ikke, hverken i folkekirkens ritualbog eller i Den danske Salmebog, skønt den er en af folkekirkens bekendelsesskrifter. Den er nævnt i Danske Lov, hvis tekst er retsgrundlaget.

Man kan læse uddybende om det nævnte her på min hjemmeside ikke mindst i min prædiken den 28. maj 2017 i Toreby Kirke, i min prædiken den 20. november 2013 i Sankt Ansgar Domkirke og i min prædiken i Maribo Domkirke den 30. august 2006. Den i Maribo Domkirke står på side 7 under overskriften: Artikler, prædikener og laler. Under den overskrift er der en sort/fed linje, der skal trykkes på. Så kommer der filer op, hvor den tolvte hedder: Saan maribo 30082006. Tryk på den. Som fil nr. 22 står min afskeds-prædiken af 2008.05.01.
NB: Brug Planken yderst til højre til at scrolle ned til Næste de 6 gange, før Artikler, prædikener og taler kommer på skærmen.

Den 3. oktober 2018: Svend Aage NielsenBrev til Mrs. Caroline Kennedy

common sense Posted on %PM, November 27 2017 15:43

Her er det brev, som Kennedy Selskabet har sendt til Ambassadør Mrs. Caroline Kennedy til hendes 60 års fødselsdag den 27. november 2017:

Mere om Kennedy Selskabets arbejde kan ses her på
denne hjemmeside og endnu mere på www.kennedysociety.dk

Med venlig hilsen

Svend Aage Nielsen
Formand

Lars Murersvej 8
6990 Ulfborg

Mail: saan@svendaagenielsen.dkBlandt alle de drømme

common sense Posted on %AM, September 21 2017 09:28

I ANLEDNING AF FN’s INTERNATIONALE FREDSDAG i dag den 21. september 2017

lægger jeg nu min salme FOR FREDEN ind har på hjemmesiden.

Hvis man vil læse flere af mine salmer, så er de udgivet i FLERE SALMER i 2000, der kan efterspørges på biblioteket. Lykkes det ikke, så kan jeg kontaktes:Åbningstale og Indledning

common sense Posted on %PM, June 13 2017 17:31

Den 18. april 2017 indledte jeg på Hovedbiblioteket i Nykøbing F. – før borgmester JOHN forestod åbningen af udstillingen 50 år for Kennedy ideerne:

Den 28. maj indledte jeg – før min prædiken i Toreby Kirke ved mindegudstjenesten – i anledning af stiftelsen af Kennedy Selskabet efterfølgende i Rytterskolen på John F. Kennedys 50 års fødselsdag:Next »