Hjemmesiden indeholder så mange indlæg, at man med fordel kan srolle ved at bruge

den lodrette bjælke yderst i højre side til at scrolle ned til der står Næste nederst.

Trykker man på Næste kan man igen scrolle ned til hver næste side.

På side 7 står der:

Artikler, prædikener og taler. Linjen under overskriften skal trykkes ind.

så viser der sig en række filer med blå tekst, som alle kan trykkes frem en efter en.

Der ligger i alt 58 indlæg på hjemmesiden.

God søgning og god læselyst.

Med venlig hilsen

Svend Aage Nielsen